رسیدن به هدف

فلورنس چادویک شناگر آمریکایی، اولین زنی که کانال ارتباطی انگلستان را شنا کرد، در اولین تلاش در حالیکه فقط ۵ کیلومتر با ساحل فرانسه فاصله داشت، با شکست مواجه شد. در آن هنگام مه غلیظی رویت فرانسه را برایش غیر ممکن ساخته بود...

او وقتی متوجه شد به نزدیک فرانسه رسیده بود، گفت:اگر فرانسه را دیده بودم حتما به آن می رسیدم.

نتیجه: اگر می خواهی به هدفت برسی، باید آنرا  هر لحظه ببینی.

/ 1 نظر / 31 بازدید
رها و رویا

سبزو خرم باش! با سبزی و طراوت درختان , چشم ها را بشوی و جور دیگر بین! سبز شو و سبز کن هر آنکس را که هنوز در خزان است. سبز کن و امیدوار باش که عاقبت ریشه ها , تو را بالا میبرند و شاخه ها میوه های تر میدهند.در این سال جدید , چیزی تازه بخواه.از روح هستی بخش بخواه تا بیاموزدمان که چگونه آرزو کنیم و چگونه رویا ببینیم.... پیشاپیش عیدتون مبارک....