خیلی کوتاه - 19

بجای آنکه به تاریکی لعنت فرستید، یک شمع روشن کنید.

/ 3 نظر / 14 بازدید
nasim

خیلی سخته… به خاطر کسی که دوسش داری… همه چیز رو از سر راهت خط بزنی…!! بعد بفهمی… خودت تو لیستی بودی که…! اون به خاطر یکی دیگه… خطت زده

کتایون

چند جمله وشعر کوتاه بسیاز زیبا از استاد علی نوشادی شبستری: به فرزندانمان قصه ای بگوئیم که بیدارشوند نه اینکه بخوابند.علی نوشادی شبستری بهشت عاشقان، در هر دو دنیاست بهشت فاسقان، تنها در اینجاست بهشت زاهدان، تنها در آنجاست من او(هو) جویم که اینجا و هم آنجاست. علی نوشادی شبستری من سرگردان، او رویگردان، خوشا بحال آفتابگردان!!! علی نوشادی شبستری جاده ها تاریک است ای ققنوس فانوس عشق بیافروز. علی نوشادی شبستری نه یک رنگ باش، نه هم رنگ و نه صد رنگ بی رنگ باش، آینه باش، شفاف باش، صاف باش، زلال باش. علی نوشادی شبستری قوهای وحشی آواز عشق خواندند و آدم های اهلی آهنگ کینه سر دادند علی نوشادی شبستری برخی مدیران تحول ایجاد می کنند برخی تهوع !!!علی نوشادی شبستری ماه من هم به گمان رنگین کمانی است که گاه هست و گاه نیست اما هلال نگاهش همیشه زیباست. علی نوشادی شبستری کاش طوری عوض شویم که عوضی نشویم. علی نوشادی شبستری آموختن برای مهر افروختن است نه فخر فروختن!!! علی نوشادی شبستری