چه توقعی از اعصاب دارین؟؟؟

اعصاب چیست؟
چیزیست که هیچ کس ندارد ولی توقع دارند که تو حتما داشته باشی.
توقع چیست؟
چیزیست که همه دارند و تو نباید داشته باشی!!!!!!

/ 2 نظر / 12 بازدید
امین

به به