جواب قاطع…!

معلم از بچه ها پرسید: در آینده میخواهید چه کاره شوید؟
احمد: من میخوام ناخدا بشم.
رامین: من میخوام دکتر بشم.
سارا: من میخوام یه مادر خوب بشم.
رضا: من میخوام به سارا کمک کنم!!!!

/ 3 نظر / 15 بازدید
رها

جالب بود.....[خنده]

رها

جالب بود.....[خنده]

سعید

منم میخوام به سارا کمک کنم [زبان][نیشخند]