بستنی

پسربچه ١٠ ساله‌اى وارد کافی شاپ هتلى شد و پشت میزى نشست. خدمتکار براى سفارش گرفتن سراغش رفت. 
- پسر پرسید: بستنى شکلاتی چند است؟ 
- خدمتکار گفت: ۵٠ سنت 
پسر کوچک دستش را در جیبش کرد، تمام پول خردهایش را در آورد و شمرد. بعد پرسید: 
- بستنى ساده چند است؟ 
خدمتکار با توجه به این که تمام میزها پر شده بود و عده‌اى بیرون کافی شاپ منتظر خالى شدن میز ایستاده بودند، با بی‌حوصلگى گفت: 
- ٣۵ سنت 
- پسر دوباره سکه‌هایش را شمرد و گفت: 
- براى من یک بستنى ساده بیاورید. 
خدمتکار یک بستنى آورد و صورت‌حساب را نیز روى میز گذاشت و رفت. پسر بستنى را تمام کرد، صورت‌حساب را برداشت و پولش را به صندوق‌دار پرداخت کرد و رفت. هنگامى که خدمتکار براى تمیز کردن میز رفت، گریه‌اش گرفت. پسر بچه روى میز در کنار بشقاب خالى، ١۵ سنت براى او انعام گذاشته بود. 
یعنى او با پول‌هایش می‌توانست بستنى شکلاتی بخورد امّا چون پولى براى انعام دادن برایش باقى نمی‌ماند، این کار را نکرده بود و بستنى خالى خورده بود.

/ 1 نظر / 11 بازدید
رها

سلام ... خیلی قشنگ بود ....[گریه]اگه میشه داستان های کوتاه رو بیشترکنید[خداحافظ]