چارلی چاپلین

من اگر پيامبر بودم، رسالتم شادمانى بود بشارتم آزادى و معجزه ام خنداندن كودكان ...
نه از جهنمى مى ترساندم و نه به بهشتى وعده ميدادم ...
تنها مى آموختم “انديشيدن” را و "انسان" بودن را ...

/ 0 نظر / 8 بازدید