این مناره کج است!

میگویند حدود ٧٠٠ سال پیش، در اصفهان مسجدی میساختند. روز قبل از افتتاح مسجد، کارگرها و معماران جمع شده بودند و آخرین خرده کاری ها را انجام میدادند.

پیرزنی از آنجا رد میشد. وقتی مسجد را دید به یکی از کارگران گفت: «فکر میکنم یکی از مناره ها کمی کجه!». کارگرها خندیدند. اما معمار که این حرف را شنید، سریع گفت: چوب بیاورید. کارگر بیاورید. چوب را به مناره تکیه بدهید. فشار بدهید. فششششششااااررر.

و مدام از پیرزن میپرسید: «مادر، درست شد؟». مدتی طول کشید تا پیرزن گفت: بله. درست شد. تشکر کرد و دعایی کرد و رفت.

کارگرها حکمت این کار را پرسیدند. معمار گفت: اگر این پیرزن، راجع به کج بودن این مناره با دیگران صحبت میکرد و شایعه پا میگرفت، این مناره تا ابد «کج» میماند و دیگر نمیتوانستیم اثرات منفی این شایعه را پاک کنیم. این است که من گفتم در همین ابتدا جلوی آن را بگیرم!

/ 2 نظر / 19 بازدید
مریم

شنیده بودمش.. جالب بود..

شهریار

سلام و درود مطلبی را درخصوص مناره کج مسجد ملک بن عباس بندر لنگه تهیه کرده ام خوشحال می شوم از نظرات انتقادی شما بهره مند شوم. ارادتمند شهریار