رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد!

اشتباه می‌کنند بعضی‌ها
که اشتباه نمی‌کنند!
باید راه افتاد،
مثل رودها که بعضی به دریا می‌رسند
بعضی هم به دریا نمی‌رسند.
رفتن، هیچ ربطی به رسیدن ندارد!

- سید علی صالحی

/ 0 نظر / 67 بازدید